Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

80

11,1

 

..

..

Södermanlands

0

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

60

3,0

 

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

..

 

..

..

 

..

..

Gotlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

 

..

..

Skåne

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

10

0,4

 

0

0,0

 

0

0,6

Värmlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

60

1,4

 

0

0,0

 

0

0,6

Svealands slättbygder

0

0,0

 

80

2,6

 

20

2,7

Götalands skogsbygder

0

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

20

1,9

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

80

0,6

 

100

1,1

 

40

1,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)  Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

0,0

 

..

..

 

..

..

Uppsala

-

0,0

 

30

3,6

 

10

0,9

Södermanlands

-

0,0

 

30

5,0

 

0

0,0

Östergötlands

-

0,0

 

..

..

 

0

0,2

Jönköpings

..

0,0

 

0

0,3

 

360

26,7

Kronobergs

-

0,0

 

..

..

 

..

..

Kalmar

..

0,0

 

60

9,5

 

..

..

Gotlands

-

0,0

 

150

13,4

 

..

..

Blekinge

-

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

-

0,0

 

70

4,9

 

120

16,5

Hallands

-

0,0

 

60

8,3

 

90

9,9

Västra Götalands

..

100,0

 

120

5,5

 

1 270

11,7

Värmlands

-

0,0

 

..

..

 

230

5,9

Örebro

-

0,0

 

..

..

 

90

5,7

Västmanlands

-

0,0

 

..

..

 

180

5,7

Dalarnas

-

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

0,0

 

50

2,3

 

90

6,2

Västernorrlands

-

0,0

 

50

2,7

 

..

..

Jämtlands

-

0,0

 

30

2,2

 

..

..

Västerbottens

-

0,0

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

-

0,0

 

80

6,1

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

0,0

 

10

0,9

 

70

9,4

Götalands mellanbygder

..

0,0

 

200

9,2

 

70

6,5

Götalands norra slättbygder

-

0,0

 

10

1,1

 

1 030

13,7

Svealands slättbygder

..

0,0

 

40

1,4

 

180

1,6

Götalands skogsbygder

..

52,2

 

310

9,1

 

970

13,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

0,0

 

0

0,2

 

390

9,4

Nedre Norrland

-

0,0

 

120

2,4

 

240

15,3

Övre Norrland

-

0,0

 

210

6,9

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

..

37,7

 

910

4,3

 

3 060

9,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

130

4,0

Uppsala

..

.

 

280

26,7

 

440

6,2

Södermanlands

..

..

 

..

..

 

110

1,9

Östergötlands

10

1,5

 

460

44,1

 

580

8,0

Jönköpings

..

..

 

540

53,9

 

910

23,4

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

380

30,1

Kalmar

..

..

 

..

..

 

410

16,0

Gotlands

..

..

 

..

..

 

400

15,3

Blekinge

..

..

 

..

..

 

..

..

Skåne

..

..

 

500

57,5

 

700

13,9

Hallands

..

..

 

..

..

 

420

12,5

Västra Götalands

60

5,1

 

1 840

46,6

 

3 320

13,6

Värmlands

..

..

 

450

63,4

 

680

10,8

Örebro

..

..

 

..

..

 

100

3,3

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

260

3,8

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

290

9,4

Gävleborgs

..

..

 

1 000

76,4

 

1 140

21,9

Västernorrlands

-

-

 

1 280

80,3

 

1 420

39,8

Jämtlands

-

-

 

1 430

91,7

 

1 530

53,7

Västerbottens

-

-

 

750

83,3

 

940

29,2

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

570

28,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

380

10,1

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

660

66,3

 

950

14,5

Götalands norra slättbygder

10

1,0

 

1 470

51,2

 

2 580

12,5

Svealands slättbygder

20

2,1

 

600

26,0

 

940

3,4

Götalands skogsbygder

60

5,7

 

1 910

51,2

 

3 280

18,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

770

45,8

 

1 190

11,8

Nedre Norrland

-

-

 

3 520

84,4

 

3 880

36,5

Övre Norrland

-

-

 

1 470

87,1

 

1 740

31,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

100

2,3

 

10 780

60,5

 

15 100

14,7


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.