Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter, raps/rybs samt oljelin. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent total areal med miljöstöd för ekologisk odling 1)

21. Peas, rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

 

Område

Ärter

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

 

-

-

Uppsala

10

1,9

 

..

..

 

..

..

Södermanlands

40

5,7

 

..

..

 

..

..

Östergötlands

30

3,0

 

..

..

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

-

-

 

..

..

 

-

-

Kalmar

..

..

 

-

-

 

-

-

Gotlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

 

-

-

Skåne

..

..

 

..

..

 

-

-

Hallands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västra Götalands

110

7,1

 

0

0,0

 

..

..

Värmlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Örebro

..

..

 

..

..

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

-

-

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

-

-

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

90

19,7

 

..

..

 

..

..

Götalands norra slättbygder

100

5,2

 

0

0,0

 

..

..

Svealands slättbygder

160

6,4

 

..

..

 

..

..

Götalands skogsbygder

110

16,0

 

..

..

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

5,5

 

..

..

 

-

-

Nedre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

510

8,1

 

10

0,3

 

..

..


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.