Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål, ärter och oljeväxter 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

22. Cereals, peas and oilseed crops in 2003. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

40

33

2

5

Uppsala

93

91

1

1

Södermanlands

81

79

-

2

Östergötlands

107

102

1

4

Jönköpings

54

50

3

1

Kronobergs

28

25

1

2

Kalmar

45

43

1

1

Gotlands

46

45

-

1

Blekinge

15

14

-

1

Skåne

82

74

4

4

Hallands

51

49

1

1

Västra Götalands

200

185

8

7

Värmlands

68

63

2

3

Örebro

46

43

1

2

Västmanlands

83

81

2

-

Dalarnas

45

39

2

4

Gävleborgs

54

54

-

-

Västernorrlands

51

50

-

1

Jämtlands

46

44

1

1

Västerbottens

38

38

-

-

Norrbottens

30

29

-

1

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56

52

1

3

Götalands mellanbygder

124

115

5

4

Götalands norra slättbygder

200

187

6

7

Svealands slättbygder

363

344

8

11

Götalands skogsbygder

224

210

7

7

Mellersta Sveriges skogsbygder

118

112

1

5

Nedre Norrland

146

140

2

4

Övre Norrland

72

71

-

1

 

 

 

 

 

Hela Riket

1 303

1 231

30

42


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.