Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2003. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

690

Uppsala

67

5 070

2,8

3 790

Södermanlands

49

4 870

1,7

2 420

Östergötlands

60

4 650

3,4

2 470

Jönköpings

1

..

..

40

Kronobergs

1

..

..

30

Kalmar

21

4 980

2,6

1 020

Gotlands

47

4 650

2,4

1 990

Blekinge

20

5 820

1,9

1 080

Skåne

181

6 510

0,8

10 840

Hallands

27

4 790

3,2

1 230

Västra Götalands

70

4 560

2,2

3 730

Värmlands

11

..

..

420

Örebro

84

5 460

1,1

4 820

Västmanlands

72

5 000

1,5

4 140

Dalarnas

7

..

..

160

Gävleborgs

2

..

..

70

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

6 570

0,8

9 300

Götalands mellanbygder

124

5 260

1,1

6 410

Götalands norra slättbygder

116

4 720

2,1

5 410

Svealands slättbygder

292

5 140

1,0

15 670

Götalands skogsbygder

24

4 120

3,9

1 160

Mellersta Sveriges skogsb

23

4 920

3,2

980

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

736

5 350

0,6

38 920


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.