Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Matpotatis 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

23. Table potatoes in 2003. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

4

4

0

Uppsala

9

9

0

Södermanlands

4

4

0

Östergötlands

6

5

1

Jönköpings

11

10

1

Kronobergs

4

3

1

Kalmar

5

5

0

Gotlands

10

10

0

Blekinge

8

6

2

Skåne

13

13

0

Hallands

16

15

1

Västra Götalands

33

31

2

Värmlands

11

11

0

Örebro

5

5

0

Västmanlands

3

3

0

Dalarnas

18

18

0

Gävleborgs

17

17

0

Västernorrlands

13

12

1

Jämtlands

10

10

0

Västerbottens

8

7

1

Norrbottens

15

15

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

19

1

Götalands mellanbygder

25

24

1

Götalands norra slättbygder

22

19

3

Svealands slättbygder

23

23

0

Götalands skogsbygder

37

34

3

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

29

0

Nedre Norrland

42

41

1

Övre Norrland

25

24

1

 

 

 

 

Hela Riket

223

213

10


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.