Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

24. Slåttervall och betesvall 2003. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

24. Temporary grasses and grazings in 2003. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

36

33

3

Götalands mellanbygder

56

51

5

Götalands norra slättbygder

66

60

6

Svealands slättbygder

105

99

6

Götalands skogsbygder

87

74

13

Mellersta Sveriges skogsbygder

75

61

14

Nedre Norrland

60

53

7

Övre Norrland

41

38

3

 

 

 

 

Hela Riket

526

469

57


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.