Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Höstråg. Skörd 2003. Ekologisk odling

3a. Winter rye. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

80

12,5

..

..

..

Uppsala

15

..

..

190

18,7

..

..

..

Södermanlands

10

..

..

210

18,3

..

..

..

Östergötlands

14

..

..

310

8,1

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

10

69,0

..

..

-

Kronobergs

3

..

..

10

38,6

..

..

..

Kalmar

6

..

..

140

19,6

..

..

..

Gotlands

4

..

..

190

23,0

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

2,6

..

..

..

Skåne

10

..

..

280

3,5

..

..

..

Hallands

6

..

..

80

15,9

..

..

..

Västra Götalands

22

2 630

3,9

720

15,4

1 900

3,9

51

Värmlands

2

..

..

100

43,1

..

..

..

Örebro

6

..

..

80

6,2

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

130

26,3

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

50

30,5

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

20

47,2

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

6,3

..

..

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

150

3,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

420

7,3

..

..

..

Götalands norra slättbygder

28

2 910

3,3

790

10,5

2 300

3,3

54

Svealands slättbygder

36

2 530

2,2

710

16,1

1 800

2,2

61

Götalands skogsbygder

14

..

..

320

23,9

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

220

21,2

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

28,8

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

6,3

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

112

2 690

1,9

2 620

10,9

7 000

1,9

52


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.