Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Höstråg. Skörd 2003. Konventionell odling

3b. Winter rye. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

22

3 820

3,4

560

Uppsala

28

3 750

4,3

860

Södermanlands

29

3 830

3,6

950

Östergötlands

85

5 450

1,9

3 470

Jönköpings

-

-

-

0

Kronobergs

2

..

..

30

Kalmar

20

3 430

6,7

590

Gotlands

27

4 230

7,9

660

Blekinge

13

..

..

230

Skåne

143

6 080

2,3

7 820

Hallands

12

..

..

410

Västra Götalands

88

5 150

1,8

4 020

Värmlands

5

..

..

130

Örebro

40

4 830

3,0

1 240

Västmanlands

12

..

..

380

Dalarnas

6

..

..

120

Gävleborgs

-

-

-

20

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

20

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

6 460

2,2

3 820

Götalands mellanbygder

114

5 230

3,2

5 320

Götalands norra slättbygder

162

5 370

1,4

6 750

Svealands slättbygder

127

4 130

1,6

3 760

Götalands skogsbygder

26

3 440

4,7

1 020

Mellersta Sveriges skogsb

21

4 300

5,3

810

Nedre Norrland

2

..

..

20

Övre Norrland

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Hela Riket

533

5 150

1,2

21 530


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.