Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Höstkorn. Skörd 2003. Ekologisk odling

4a. Winter barley. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

0

2,5

..

..

..

Uppsala

-

-

-

0

0,9

..

..

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

1

..

..

20

16,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

4,7

..

..

-

Kalmar

1

..

..

0

0,3

..

..

..

Gotlands

-

-

-

10

0,9

..

..

-

Blekinge

-

-

-

10

5,4

..

..

-

Skåne

-

-

-

-

-

-

-

-

Hallands

-

-

-

0

2,4

..

..

-

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

10

7,0

..

..

-

Örebro

-

-

-

10

13,8

..

..

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

0

0,2

..

..

-

Götalands mellanbygder

1

..

..

10

0,4

..

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

20

4,6

..

..

-

Svealands slättbygder

1

..

..

20

4,3

..

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

3,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

3

..

..

50

0,8

..

..

..


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.