Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Höstkorn. Skörd 2003. Konventionell odling

4b. Winter barley. Harvest in 2003. Non-organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

120

Uppsala

1

..

..

160

Södermanlands

2

..

..

40

Östergötlands

6

..

..

250

Jönköpings

3

..

..

110

Kronobergs

-

-

-

20

Kalmar

37

3 580

6,3

1 500

Gotlands

24

3 180

9,6

880

Blekinge

7

..

..

100

Skåne

56

6 220

1,4

2 520

Hallands

1

..

..

120

Västra Götalands

3

..

..

150

Värmlands

-

-

-

70

Örebro

-

-

-

60

Västmanlands

-

-

-

60

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

6 550

1,8

1 830

Götalands mellanbygder

80

4 000

4,4

3 000

Götalands norra slättbygder

8

..

..

400

Svealands slättbygder

5

..

..

440

Götalands skogsbygder

9

..

..

450

Mellersta Sveriges skogsb

1

..

..

50

Nedre Norrland

-

-

-

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

142

4 590

2,7

6 210


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.