Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003

JO 16 SM 0402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Vårkorn. Skörd 2003. Ekologisk odling

5a. Spring barley. Harvest in 2003. Organic farming

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

..

..

530

6,1

..

..

..

Uppsala

26

2 780

4,5

770

2,6

2 100

5,1

60

Södermanlands

19

..

..

500

4,9

..

..

..

Östergötlands

15

..

..

560

3,5

..

..

..

Jönköpings

29

2 500

5,8

1 040

14,4

2 600

5,8

89

Kronobergs

12

..

..

310

10,2

..

..

..

Kalmar

21

2 460

7,5

580

3,6

1 400

11,9

64

Gotlands

26

2 560

5,4

990

6,0

2 500

8,9

60

Blekinge

7

..

..

140

3,5

..

..

..

Skåne

36

3 850

2,2

1 260

1,5

4 900

2,8

66

Hallands

20

2 700

4,7

640

3,0

1 700

6,1

69

Västra Götalands

32

2 340

6,5

1 990

5,4

4 700

6,9

60

Värmlands

13

..

..

1 010

8,9

..

..

..

Örebro

11

..

..

330

2,1

..

..

..

Västmanlands

18

..

..

570

2,5

..

..

..

Dalarnas

21

2 440

6,6

1 250

9,3

3 100

6,6

74

Gävleborgs

29

2 030

8,5

2 150

16,1

4 400

8,7

71

Västernorrlands

21

2 040

5,6

1 670

29,2

3 400

5,7

75

Jämtlands

19

..

..

1 140

48,6

..

..

..

Västerbottens

18

..

..

1 560

11,9

..

..

..

Norrbottens

20

2 100

7,6

1 190

25,0

2 500

11,1

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

3 750

3,6

860

1,2

3 200

3,6

66

Götalands mellanbygder

67

2 800

3,5

2 000

3,5

5 600

5,1

60

Götalands norra slättbygder

29

2 430

7,3

1 320

3,6

3 200

7,3

52

Svealands slättbygder

86

2 750

3,7

3 040

3,4

8 340

3,8

63

Götalands skogsbygder

74

2 550

3,7

3 120

7,7

8 000

4,4

83

Mellersta Sveriges skogsb

46

2 170

5,1

2 280

9,0

4 900

5,1

73

Nedre Norrland

61

2 100

4,4

4 790

23,3

10 100

4,5

71

Övre Norrland

39

2 110

4,9

2 780

15,6

5 900

7,3

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

425

2 440

1,7

20 190

5,6

49 200

2,0

56


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0401. Areal skördad som grönfoder ingår ej.