Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

13. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

15. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2004

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2004, hektar

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2004, procent

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

23. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

25. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

28. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

29. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2004

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2004

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2004

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure