Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

111

5 700

2,6

16 210

92 400

2,6

Uppsala

207

6 080

1,8

30 370

184 800

1,8

Södermanlands

172

5 610

1,4

26 280

147 500

1,4

Östergötlands

293

6 100

1,1

51 160

311 900

1,1

Jönköpings

22

4 530

4,3

1 040

4 700

4,3

Kronobergs

12

..

..

320

..

..

Kalmar

110

6 470

1,8

11 100

71 900

1,8

Gotlands

107

5 550

3,2

6 970

38 700

3,2

Blekinge

44

5 840

3,7

2 220

12 900

5,3

Skåne

509

6 930

0,8

98 820

684 400

0,8

Hallands

101

5 850

2,4

10 020

58 700

2,4

Västra Götalands

384

5 650

1,2

65 220

368 300

1,2

Värmlands

46

4 950

3,2

4 140

20 500

3,2

Örebro

106

6 370

2,2

9 650

61 500

2,2

Västmanlands

140

6 140

1,8

14 760

90 700

1,8

Dalarnas

15

..

..

960

..

..

Gävleborgs

9

..

..

440

..

..

Västernorrlands

2

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

441

7 070

0,8

83 120

588 000

0,8

Götalands mellanbygder

354

6 200

1,3

38 290

237 400

1,3

Götalands norra slättbygder

572

5 880

0,9

104 300

612 800

0,9

Svealands slättbygder

762

5 900

0,9

99 370

586 700

0,9

Götalands skogsbygder

176

5 390

2,5

17 750

95 600

2,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

83

5 770

1,7

6 790

39 200

1,7

Nedre Norrland

2

..

..

90

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

2002

2 275

6 400

0,5

285 060

1 823 200

0,5

2001

2 415

5 970

0,7

354 040

2 112 800

0,7

2000

2 510

6 030

0,6

353 020

2 129 400

0,6

1999

1 994

6 250

0,8

209 640

1 310 400

0,8


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.