Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

10. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

20

..

..

Uppsala

2

..

..

120

..

..

Södermanlands

3

..

..

80

..

..

Östergötlands

7

..

..

270

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

..

..

Kalmar

-

-

-

0

..

..

Gotlands

2

..

..

20

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

13

..

..

750

..

..

Hallands

22

2 430

5,8

900

2 200

5,8

Västra Götalands

35

2 200

2,9

2 910

6 400

2,9

Värmlands

2

..

..

120

..

..

Örebro

2

..

..

30

..

..

Västmanlands

8

..

..

230

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27

2 430

4,9

1 340

3 300

4,9

Götalands mellanbygder

3

..

..

60

..

..

Götalands norra slättbygder

36

2 350

3,0

2 850

6 700

3,0

Svealands slättbygder

18

..

..

590

..

..

Götalands skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

3

..

..

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

101

2 260

4,0

5 510

12 400

4,0


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.