Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

12. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

1 960

2,7

2 590

5 100

2,7

Uppsala

107

2 340

1,3

5 450

12 700

1,3

Södermanlands

76

2 340

1,1

3 740

8 800

1,1

Östergötlands

66

2 240

1,8

2 870

6 400

1,8

Jönköpings

3

..

..

80

..

..

Kronobergs

3

..

..

..

..

..

Kalmar

10

..

..

..

..

..

Gotlands

48

1 880

3,0

900

1 700

3,0

Blekinge

12

..

..

120

..

..

Skåne

62

2 140

1,7

2 840

6 100

1,7

Hallands

31

2 360

3,2

760

1 800

3,2

Västra Götalands

147

2 310

1,7

8 660

20 000

1,7

Värmlands

25

2 120

4,1

920

1 900

4,1

Örebro

62

2 430

1,5

2 850

6 900

1,5

Västmanlands

99

2 250

1,1

4 580

10 300

1,1

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

-

-

-

40

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

58

2 200

1,8

2 420

5 300

1,8

Götalands mellanbygder

86

1 920

2,1

1 800

3 500

2,2

Götalands norra slättbygder

172

2 340

1,5

9 930

23 300

1,5

Svealands slättbygder

422

2 270

0,7

19 690

44 600

0,7

Götalands skogsbygder

51

1 970

3,7

1 670

3 300

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 070

3,1

1 190

2 500

3,1

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

2002

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4

1999

633

2 040

1,6

31 270

63 800

1,6


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.