Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

14. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

300

..

..

Uppsala

18

..

..

640

..

..

Södermanlands

10

..

..

580

..

..

Östergötlands

9

..

..

360

..

..

Jönköpings

1

..

..

30

..

..

Kronobergs

8

..

..

100

..

..

Kalmar

5

..

..

110

..

..

Gotlands

9

..

..

140

..

..

Blekinge

1

..

..

20

..

..

Skåne

4

..

..

60

..

..

Hallands

8

..

..

220

..

..

Västra Götalands

43

1 790

5,1

2 140

3 800

5,1

Värmlands

25

1 350

5,0

1 180

1 600

5,0

Örebro

14

..

..

520

..

..

Västmanlands

23

1 500

6,6

1 020

1 500

6,6

Dalarnas

26

1 580

2,6

600

900

2,6

Gävleborgs

11

..

..

280

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

170

..

..

Götalands mellanbygder

12

..

..

160

..

..

Götalands norra slättbygder

42

1 850

4,7

2 070

3 800

4,7

Svealands slättbygder

83

1 610

3,2

3 860

6 200

3,2

Götalands skogsbygder

27

1 460

3,0

760

1 100

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

1 520

2,0

1 260

1 900

2,0

Nedre Norrland

2

..

..

50

..

..

Övre Norrland

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

2002

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4

1999

468

1 670

1,9

23 780

39 800

1,9


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.