Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

16. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

..

120

..

..

Uppsala

20

20 770

18 500

14,2

320

5 800

14,2

Södermanlands

6

..

..

..

120

..

..

Östergötlands

85

35 640

32 330

2,0

1 840

59 600

2,0

Jönköpings

20

24 570

22 350

8,1

370

8 200

8,1

Kronobergs

11

..

..

..

170

..

..

Kalmar

29

28 330

26 100

8,1

510

13 400

8,1

Gotlands

52

32 690

30 150

1,8

860

26 000

1,8

Blekinge

8

..

..

..

140

..

..

Skåne

361

32 950

30 730

1,2

7 440

228 600

1,2

Hallands

90

32 390

29 920

2,2

3 000

89 700

2,2

Västra Götalands

142

30 620

27 750

1,6

3 810

105 600

1,6

Värmlands

36

27 200

24 260

3,0

650

15 700

3,0

Örebro

38

33 400

29 850

1,9

830

24 800

1,9

Västmanlands

9

..

..

..

120

..

..

Dalarnas

37

25 890

22 620

2,2

810

18 300

2,2

Gävleborgs

25

18 480

16 250

3,3

360

5 900

3,3

Västernorrlands

18

..

..

..

220

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

180

..

..

Västerbottens

32

15 680

12 410

10,5

470

5 900

10,5

Norrbottens

35

16 900

13 480

2,5

680

9 100

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

297

32 910

30 650

1,3

7 080

217 100

1,3

Götalands mellanbygder

220

32 330

30 020

1,7

4 460

134 000

1,7

Götalands norra slättbygder

196

33 320

30 220

1,1

4 880

147 400

1,1

Svealands slättbygder

95

28 180

25 270

3,2

1 720

43 500

3,2

Götalands skogsbygder

77

25 610

23 240

3,8

1 550

36 100

3,8

Mell Sveriges skogsbygder

53

24 520

21 710

2,6

980

21 400

2,6

Nedre Norrland

70

21 220

18 460

3,4

1 160

21 400

3,4

Övre Norrland

68

16 360

13 020

4,3

1 170

15 300

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

1 076

30 200

27 610

0,8

23 010

635 300

0,8

2003

1 051

28 020

25 580

1,0

21 920

560 800

1,0

2002

1 106

28 990

26 470

0,8

23 140

612 500

0,8

2001

1 106

28 590

26 160

0,9

23 780

621 900

0,9

2000

1 080

29 230

26 720

1,1

24 490

654 400

1,1

1999

862

31 600

28 820

1,3

23 430

675 200

1,3


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.