Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

17. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

0

..

..

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

0

..

..

Kronobergs

1

..

..

..

20

..

..

Kalmar

20

39 600

39 440

2,6

820

32 300

2,6

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

45

41 240

41 070

2,1

2 780

114 200

2,1

Skåne

98

39 670

39 510

1,5

4 840

191 300

1,5

Hallands

1

..

..

..

40

..

..

Västra Götalands

9

..

..

..

150

..

..

Värmlands

-

-

-

-

0

..

..

Örebro

-

-

-

-

0

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

1

..

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

38 860

38 710

2,9

810

31 200

2,9

Götalands mellanbygder

129

40 470

40 310

1,3

7 080

285 300

1,3

Götalands norra slättbygder

9

..

..

..

150

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

0

..

..

Götalands skogsbygder

13

..

..

..

620

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

0

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

1

..

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

175

39 880

39 720

1,1

8 660

343 800

1,1

2003

179

34 520

34 380

1,4

8 620

296 300

1,4

2002

171

35 190

35 050

1,4

8 590

301 100

1,4

2001

162

35 970

35 820

1,5

8 460

303 100

1,5

2000

139

38 860

38 700

1,5

8 410

325 700

1,5

1999

117

37 770

37 620

1,9

8 390

315 600

1,9


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Reducerad för rötskadade knölar.