Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

18. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 510

9,5

21 960

7,0

77 200

11,8

Uppsala

30

3 300

9,7

26 370

5,2

87 100

11,0

Södermanlands

33

2 770

7,2

27 070

6,2

75 100

9,5

Östergötlands

49

3 330

5,7

45 360

3,7

151 100

6,8

Jönköpings

55

3 340

5,3

53 560

2,6

179 200

5,9

Kronobergs

34

3 230

5,8

28 650

3,3

92 500

6,7

Kalmar

53

3 720

6,2

55 220

2,5

205 500

6,7

Gotlands

41

3 770

7,6

29 750

4,0

112 200

8,6

Blekinge

10

..

..

..

..

..

..

Skåne

95

3 210

5,6

71 810

3,1

230 500

6,4

Hallands

47

2 680

8,0

31 000

4,5

83 000

9,2

Västra Götalands

100

3 080

4,8

114 720

3,2

352 900

5,8

Värmlands

35

2 920

8,0

37 090

5,1

108 200

9,4

Örebro

24

3 470

12,2

18 900

6,9

65 600

14,0

Västmanlands

12

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

25

3 580

8,1

22 890

5,1

81 800

9,6

Gävleborgs

28

3 640

6,9

28 530

4,6

103 800

8,2

Västernorrlands

26

3 440

7,4

27 310

5,3

93 900

9,1

Jämtlands

19

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

40

3 150

5,4

37 130

1,8

116 800

5,7

Norrbottens

20

3 530

10,1

20 190

3,4

71 300

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

46

3 060

9,5

29 410

5,1

90 000

10,8

Götalands mellanbygder

123

3 860

4,0

94 340

2,2

363 700

4,5

Götalands n:a slättbygder

73

3 140

5,1

64 220

3,8

201 500

6,4

Svealands slättbygder

121

3 160

4,8

113 630

3,1

358 700

5,7

Götalands skogsbygder

226

3 120

3,0

239 300

1,6

746 400

3,4

Mell Sveriges skogsbygder

78

3 370

5,3

68 990

3,4

232 600

6,3

Nedre Norrland

71

3 420

4,5

81 270

2,6

278 400

5,2

Övre Norrland

62

3 260

4,9

62 460

1,6

203 800

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

800

3 290

1,6

754 870

0,9

2 481 300

1,9

2003

790

3 310

1,5

764 360

1,0

2 530 800

1,8

2002

609

3 580

1,7

765 100

1,1

2 737 000

2,1


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med andelen betesvall.