Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2004

19. Temporary grasses. Regrowth and total production. Yield per hectare and total production in 2004

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

920

30,5

20 300

31,9

 

4 440

97 500

Uppsala

1 270

22,2

33 500

24,2

 

4 570

120 500

Södermanlands

1 670

18,3

45 300

19,6

 

4 450

120 400

Östergötlands

2 320

11,1

105 200

12,5

 

5 650

256 400

Jönköpings

2 020

9,7

108 200

11,0

 

5 360

287 300

Kronobergs

1 520

19,3

43 500

20,1

 

4 750

136 000

Kalmar

2 420

10,9

133 500

12,6

 

6 140

338 900

Gotlands

1 430

12,6

42 500

14,7

 

5 200

154 600

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

2 290

9,7

164 700

11,2

 

5 500

395 100

Hallands

2 890

10,0

89 500

12,8

 

5 560

172 500

Västra Götalands

2 130

10,3

243 900

11,4

 

5 200

596 800

Värmlands

1 260

23,7

46 800

25,0

 

4 180

154 900

Örebro

1 630

24,3

30 800

27,2

 

5 100

96 400

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

Dalarnas

720

26,4

16 400

27,7

 

4 290

98 200

Gävleborgs

760

28,0

21 500

28,8

 

4 390

125 400

Västernorrlands

870

28,3

23 800

29,2

 

4 310

117 600

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

Västerbottens

1 130

16,8

42 000

17,6

 

4 280

158 800

Norrbottens

860

23,2

17 400

25,3

 

4 400

88 800

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 060

11,6

89 900

15,0

 

6 120

179 800

Götalands mellanbygder

2 340

7,3

221 100

8,3

 

6 200

584 800

Götalands norra slättbygder

2 960

9,2

189 800

10,5

 

6 090

391 300

Svealands slättbygder

1 430

10,2

162 100

11,2

 

4 580

520 900

Götalands skogsbygder

1 800

6,0

429 800

6,7

 

4 920

1 176 200

Mell Sveriges skogsbygder

1 240

13,9

85 700

14,9

 

4 610

318 300

Nedre Norrland

800

15,7

64 600

16,4

 

4 220

343 000

Övre Norrland

1 050

12,0

65 300

13,0

 

4 310

269 100

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

1 730

3,4

1 302 900

3,7

 

5 010

3 784 200

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

2002

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.