Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

890

..

..

Uppsala

97

5 090

1,8

5 380

27 400

1,8

Södermanlands

65

4 700

2,9

3 170

14 900

2,9

Östergötlands

58

4 810

2,4

2 890

13 900

2,5

Jönköpings

2

..

..

70

..

..

Kronobergs

7

..

..

80

..

..

Kalmar

25

5 430

4,8

1 000

5 400

4,8

Gotlands

45

4 520

3,3

2 000

9 000

3,3

Blekinge

17

..

..

1 110

..

..

Skåne

203

5 070

1,3

11 960

60 600

1,3

Hallands

45

4 500

5,3

2 370

10 600

5,3

Västra Götalands

95

3 690

3,7

7 310

27 000

3,7

Värmlands

24

4 430

5,1

680

3 000

7,6

Örebro

91

5 160

2,6

5 900

30 400

2,6

Västmanlands

129

4 680

2,3

7 450

34 800

2,3

Dalarnas

25

3 360

3,9

740

2 500

3,9

Gävleborgs

11

..

..

370

..

..

Västernorrlands

-

-

-

10

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

190

5 200

1,6

10 810

56 200

1,6

Götalands mellanbygder

123

4 730

1,9

6 700

31 700

2,1

Götalands norra slättbygder

123

4 190

3,3

8 660

36 300

3,3

Svealands slättbygder

411

4 880

1,2

22 500

109 900

1,2

Götalands skogsbygder

51

3 650

5,7

2 220

8 100

5,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

3 790

3,9

2 370

9 000

3,9

Nedre Norrland

4

..

..

120

..

..

Övre Norrland

-

-

-

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

2002

1 081

4 900

0,7

54 080

264 900

0,7

2001

873

4 600

1,0

44 530

204 700

1,0

2000

857

5 040

1,4

48 150

242 500

1,4

1999

1 034

5 000

1,1

65 780

329 200

1,1


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.