Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2004, hektar

20. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2004, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

27

27 280

21 960

7,0

4 260

33,6

..

..

Uppsala

36

32 580

26 370

5,2

5 560

24,5

..

..

Södermanlands

37

35 300

27 070

6,2

7 740

20,2

..

..

Östergötlands

55

53 360

45 360

3,7

6 670

23,8

..

..

Jönköpings

57

61 920

53 560

2,6

7 770

17,9

..

..

Kronobergs

35

34 940

28 650

3,3

6 300

15,0

..

..

Kalmar

60

63 760

55 220

2,5

7 800

17,2

..

..

Gotlands

43

36 280

29 750

4,0

6 080

19,2

..

..

Blekinge

10

13 660

..

..

..

..

..

..

Skåne

108

88 970

71 810

3,1

15 410

14,4

..

..

Hallands

62

40 470

31 000

4,5

9 100

15,1

..

..

Västra Götalands

111

150 620

114 720

3,2

34 540

10,3

..

..

Värmlands

41

51 330

37 090

5,1

13 480

14,0

..

..

Örebro

31

26 670

18 900

6,9

6 680

19,4

..

..

Västmanlands

16

20 130

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

28

29 360

22 890

5,1

6 140

19,2

..

..

Gävleborgs

33

36 900

28 530

4,6

8 000

16,2

..

..

Västernorrlands

29

34 360

27 310

5,3

6 380

22,7

..

..

Jämtlands

21

32 720

27 010

2,8

5 720

13,3

..

..

Västerbottens

42

41 390

37 130

1,8

3 410

15,7

..

..

Norrbottens

20

22 770

20 190

3,4

2 510

27,6

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

62

38 280

29 410

5,1

7 680

19,0

..

..

Götalands mellanbygder

130

111 540

94 340

2,2

16 130

12,7

..

..

Götalands n:a slättbygder

84

83 260

64 220

3,8

17 430

13,9

..

..

Svealands slättbygder

149

148 080

113 630

3,1

31 140

10,7

3 310

32,3

Götalands skogsbygder

247

290 990

239 300

1,6

49 090

7,9

2 600

34,2

Mell Sveriges skogsbygd

85

90 770

68 990

3,4

19 700

11,6

..

..

Nedre Norrland

81

101 940

81 270

2,6

19 760

10,5

..

..

Övre Norrland

64

69 920

62 460

1,6

6 480

14,0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2

2002

623

941 000

765 100

1,1

169 400

5,2

6 600

24,3


 

Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets definitiva grödarealer baserade på IAKS.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).