Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2004, procent

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2004, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

27

80,5

15,6

..

Uppsala

36

81,0

17,1

..

Södermanlands

37

76,7

21,9

..

Östergötlands

55

85,0

12,5

..

Jönköpings

57

86,5

12,6

..

Kronobergs

35

82,0

18,0

..

Kalmar

60

86,6

12,2

..

Gotlands

43

82,0

16,8

..

Blekinge

10

..

..

..

Skåne

108

80,7

17,3

..

Hallands

62

76,6

22,5

..

Västra Götalands

111

76,2

22,9

..

Värmlands

41

72,3

26,3

..

Örebro

31

70,9

25,1

..

Västmanlands

16

..

..

..

Dalarnas

28

78,0

20,9

..

Gävleborgs

33

77,3

21,7

..

Västernorrlands

29

79,5

18,6

..

Jämtlands

21

82,5

17,5

..

Västerbottens

42

89,7

8,2

..

Norrbottens

20

88,7

11,0

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

76,8

20,1

..

Götalands mellanbygder

130

84,6

14,5

..

Götalands norra slättbygder

84

77,1

20,9

..

Svealands slättbygder

149

76,7

21,0

2,2

Götalands skogsbygder

247

82,2

16,9

0,9

Mell Sveriges skogsbygder

85

76,0

21,7

..

Nedre Norrland

81

79,7

19,4

..

Övre Norrland

64

89,3

9,3

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

902

80,8

17,8

1,5

2003

861

81,9

17,1

1,0

2002

623

81,3

18,0

0,7


 

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).