Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

22. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2004

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

..

..

 

0

0,6

Uppsala

0

0,0

 

20

0,3

 

0

0,2

Södermanlands

0

0,0

 

90

2,8

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

20

0,2

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

10

0,5

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Hallands

10

0,1

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

20

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Värmlands

100

2,3

 

30

5,1

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

20

0,3

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

80

1,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,3

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

20

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

60

0,1

 

250

1,1

 

10

0,1

Götalands skogsbygder

30

0,2

 

10

0,3

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

10

0,2

 

40

1,5

 

0

0,0

Nedre Norrland

10

10,9

 

10

7,3

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1

2002

300

0,1

 

120

0,2

 

20

0,1

2001

6 760

1,9

 

440

1,0

 

90

0,3

2000

80

0,0

 

330

0,7

 

20

0,0

1999 1)

40

0,0

 

80

0,1

 

70

0,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2004

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

230

2,3

 

30

0,5

Uppsala

..

..

 

690

2,2

 

40

0,5

Södermanlands

..

..

 

100

0,8

 

860

6,7

Östergötlands

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

60

0,9

 

280

3,3

Kronobergs

..

..

 

170

6,8

 

150

2,7

Kalmar

0

0,0

 

280

1,9

 

130

2,4

Gotlands

..

..

 

30

0,2

 

0

0,0

Blekinge

..

..

 

10

0,2

 

0

0,0

Skåne

0

0,0

 

440

0,5

 

10

0,1

Hallands

..

..

 

160

0,8

 

80

0,7

Västra Götalands

..

..

 

60

0,1

 

1 540

2,0

Värmlands

..

..

 

480

3,9

 

550

3,7

Örebro

..

..

 

60

0,3

 

420

2,6

Västmanlands

..

..

 

230

0,9

 

370

2,0

Dalarnas

-

-

 

1 620

11,5

 

590

14,0

Gävleborgs

-

-

 

1 110

7,8

 

80

1,3

Västernorrlands

-

-

 

1 040

18,5

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

110

4,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

2 200

17,3

 

370

18,0

Norrbottens

-

-

 

670

14,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

240

0,3

 

60

0,4

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

170

0,3

 

60

0,7

Götalands norra slättbygder

..

..

 

50

0,1

 

820

1,4

Svealands slättbygder

..

..

 

1 350

1,3

 

1 700

2,6

Götalands skogsbygder

..

..

 

880

2,2

 

1 150

2,4

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

2 010

7,5

 

1 450

6,6

Nedre Norrland

-

-

 

2 180

10,1

 

110

2,4

Övre Norrland

-

-

 

2 870

16,6

 

580

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3

2002

50

0,8

 

1 360

0,3

 

850

0,3

2001

220

2,5

 

10 710

2,8

 

11 450

4,2

2000

10

0,1

 

5 940

1,5

 

3 940

1,4

1999 1)

20

0,2

 

6 860

1,5

 

9 170

3,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 forts. Spannmål. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

22 cont. Cereals. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2004

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,5

 

..

..

 

310

0,9

Uppsala

20

1,9

 

..

..

 

850

1,0

Södermanlands

60

1,9

 

60

6,8

 

1 170

1,9

Östergötlands

0

0,0

 

20

0,7

 

30

0,0

Jönköpings

10

0,5

 

60

3,4

 

410

2,1

Kronobergs

40

3,5

 

..

..

 

380

3,6

Kalmar

20

0,5

 

..

..

 

460

1,2

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

40

0,1

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

10

0,1

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

460

0,2

Hallands

70

1,8

 

..

..

 

320

0,6

Västra Götalands

120

0,9

 

20

0,2

 

1 760

0,8

Värmlands

130

7,5

 

..

..

 

1 330

3,8

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

500

0,9

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

680

1,0

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

2 360

11,3

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

1 360

6,2

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

1 200

18,9

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

120

4,4

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

2 720

17,9

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

960

17,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

80

1,5

 

..

..

 

380

0,2

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

..

..

 

250

0,2

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

890

0,4

Svealands slättbygder

150

1,6

 

160

4,0

 

3 670

1,2

Götalands skogsbygder

190

2,0

 

70

1,1

 

2 340

1,8

Mell Sveriges skogsbygder

70

3,2

 

200

11,1

 

3 790

6,0

Nedre Norrland

..

..

 

130

13,1

 

2 490

9,1

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

3 700

18,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4

2002

10

0,0

 

350

1,4

 

3 030

0,3

2001

2 900

7,3

 

1 240

4,7

 

33 820

2,9

2000

150

0,4

 

1 010

3,2

 

11 480

0,9

1999 1)

40

0,1

 

2 300

7,0

 

18 680

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.