Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

24. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2004

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

60

2,4

 

..

..

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

10

0,2

 

0

0,1

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

40

2,6

 

..

..

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

20

2,3

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

20

0,1

 

40

1,4

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

0

0,5

 

..

..

Västra Götalands

120

1,7

 

0

0,0

 

..

..

Värmlands

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

0

0,1

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

0,0

 

10

0,3

 

..

..

Götalands mellanbygder

20

0,3

 

110

5,9

 

..

..

Götalands norra slättbygder

130

1,1

 

0

0,0

 

..

..

Svealands slättbygder

90

4,4

 

80

0,4

 

40

4,0

Götalands skogsbygder

30

2,6

 

30

1,8

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

 

 

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

 

 

2001

330

1,7

 

340

2,5

 

 

 

2000

560

2,3

 

200

1,8

 

 

 

1999 1)

60

0,3

 

450

1,4

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) För år 1999 ingår arealer med ej planerad skörd av grönfoder i den obärgade arealen.