Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2004

26. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2004

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

30

1,5

 

-

-

Jönköpings

30

8,9

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

2,5

 

10

1,2

Gotlands

10

1,4

 

-

-

Blekinge

..

..

 

10

0,4

Skåne

70

0,9

 

40

0,8

Hallands

50

1,8

 

..

..

Västra Götalands

90

2,4

 

..

..

Värmlands

10

2,2

 

..

..

Örebro

0

0,3

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

22

2,7

 

-

-

Gävleborgs

22

6,4

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

30

6,7

 

..

..

Norrbottens

90

13,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

120

1,6

 

0

0,4

Götalands mellanbygder

20

0,5

 

60

0,8

Götalands norra slättbygder

80

1,6

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,5

 

..

..

Götalands skogsbygder

80

5,4

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

40

4,4

 

..

..

Nedre Norrland

40

3,2

 

..

..

Övre Norrland

130

10,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4

2001

620

2,6

 

310

3,6

2000

1 170

4,8

 

50

0,5

1999

460

2,0

 

80

1,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).