Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

27. Cereals. Area harvested as green fodder. Hectares and per cent of the final crop area from IACS in 2004

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

0,1

 

..

..

 

0

0,0

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

20

2,0

Östergötlands

10

0,0

 

30

0,9

 

0

0,0

Jönköpings

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

0

0,0

 

0

0,0

 

10

1,0

Blekinge

80

3,4

 

..

..

 

..

..

Skåne

10

0,0

 

70

0,6

 

100

1,2

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

50

0,6

 

20

0,4

Värmlands

0

0,0

 

50

6,3

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

100

0,3

 

70

1,0

 

120

2,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

50

0,6

 

20

0,2

Svealands slättbygder

10

0,0

 

50

0,2

 

30

0,6

Götalands skogsbygder

10

0,1

 

20

0,8

 

0

0,0

Mell Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

120

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

150

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4

2002

190

0,1

 

260

0,5

 

330

1,4

2001

450

0,1

 

140

0,3

 

270

0,8

2000

180

0,1

 

220

0,4

 

20

0,0


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder. Hectares and per cent of the final crop area from IACS in 2004

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

0

0,0

 

260

3,7

Uppsala

..

..

 

0

0,0

 

80

0,9

Södermanlands

..

..

 

0

0,0

 

10

0,1

Östergötlands

..

..

 

100

0,6

 

90

0,7

Jönköpings

..

..

 

640

8,6

 

340

3,9

Kronobergs

..

..

 

840

24,7

 

220

3,8

Kalmar

10

0,7

 

640

4,2

 

590

9,5

Gotlands

..

..

 

330

2,0

 

10

0,5

Blekinge

..

..

 

10

0,3

 

10

0,5

Skåne

0

0,0

 

900

1,0

 

560

5,0

Hallands

..

..

 

490

2,2

 

940

8,1

Västra Götalands

..

..

 

130

0,3

 

330

0,4

Värmlands

..

..

 

250

2,0

 

440

2,9

Örebro

..

..

 

10

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

70

0,4

Dalarnas

-

-

 

60

0,4

 

20

0,4

Gävleborgs

-

-

 

0

0,0

 

50

0,9

Västernorrlands

-

-

 

20

0,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

70

2,8

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

440

3,4

 

160

7,3

Norrbottens

-

-

 

280

5,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

300

0,4

 

420

3,1

Götalands mellanbygder

10

0,4

 

1 660

2,9

 

190

2,2

Götalands norra slättbygder

..

..

 

150

0,3

 

210

0,4

Svealands slättbygder

..

..

 

270

0,3

 

850

1,3

Götalands skogsbygder

..

..

 

2 280

5,3

 

2 060

4,1

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

20

0,1

 

170

0,8

Nedre Norrland

-

-

 

120

0,5

 

560

10,8

Övre Norrland

-

-

 

720

4,0

 

670

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8

2002

60

1,0

 

8 440

2,1

 

7 320

2,5

2001

100

1,1

 

2 900

0,7

 

6 560

2,4

2000

50

0,4

 

2 450

0,6

 

4 720

1,6


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

27 cont. Cereals. Area harvested as green fodder. Hectares and per cent of the final crop area from IACS in 2004

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,5

 

..

..

 

430

1,2

Uppsala

0

0,0

 

740

35,8

 

820

1,0

Södermanlands

0

0,0

 

220

21,1

 

250

0,4

Östergötlands

0

0,0

 

1 000

32,8

 

1 230

1,2

Jönköpings

0

0,0

 

980

35,1

 

1 970

9,0

Kronobergs

0

0,0

 

280

31,0

 

1 340

11,4

Kalmar

0

0,0

 

890

47,2

 

2 140

5,1

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

460

1,3

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

290

2,6

Skåne

11

0,3

 

1 890

75,7

 

3 540

1,5

Hallands

30

0,7

 

730

66,3

 

2 180

4,2

Västra Götalands

200

1,5

 

2 390

26,7

 

3 120

1,4

Värmlands

0

0,0

 

720

62,3

 

1 480

4,1

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

430

0,8

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

 

210

0,3

Dalarnas

..

..

 

340

39,4

 

420

2,0

Gävleborgs

..

..

 

1 350

65,9

 

1 410

6,0

Västernorrlands

..

..

 

2 620

94,1

 

2 960

31,9

Jämtlands

..

..

 

2 360

93,3

 

2 570

48,5

Västerbottens

..

..

 

2 130

83,1

 

2 740

15,3

Norrbottens

..

..

 

1 100

85,3

 

1 840

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

530

61,9

 

1 250

0,7

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 500

65,5

 

3 650

2,7

Götalands norra slättbygder

40

0,3

 

1 300

22,6

 

1 770

0,7

Svealands slättbygder

20

0,2

 

1 440

26,2

 

2 670

0,9

Götalands skogsbygder

40

0,4

 

5 310

44,7

 

9 730

7,1

Mell Sveriges skogsbygder

170

7,1

 

1 130

38,2

 

1 490

2,3

Nedre Norrland

..

..

 

6 130

86,4

 

6 860

20,0

Övre Norrland

..

..

 

3 650

84,9

 

5 040

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9

2002

210

0,7

 

23 770

48,6

 

40 590

3,5

2001

40

0,1

 

20 240

43,3

 

30 700

2,6

2000

40

0,1

 

13 550

29,9

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.