Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

28. Peas and field beans. Area harvested as green fodder. Hectares and per cent of the final crop area from IACS in 2004

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,2

 

..

..

Södermanlands

130

5,3

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,0

 

..

..

Gotlands

100

8,6

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

Skåne

50

1,4

 

..

..

Hallands

100

10,1

 

0

0,0

Västra Götalands

20

0,6

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

Örebro

60

6,8

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

160

4,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

150

1,6

 

..

..

Götalands skogsbygder

130

9,5

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

80

7,7

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2004

530

2,0

 

60

1,0

2003

700

2,8

 

 

 

2002

860

3,1

 

 

 

2001

900

3,3

 

 

 

2000

540

2,1

 

 

 


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.