Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder. Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 2004

29. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder. Hectares and per cent of the final crop area from IACS in 2004

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

Grönfoderareal 1)

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

40

2,2

 

..

..

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

..

..

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

0

0,0

 

..

..

Värmlands

0

0,0

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

30

0,3

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Svealands slättbygder

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2004

40

0,1

 

20

0,4

2003

0

0,0

 

20

0,4

2002

50

0,1

 

110

3,3

2001

0

0,0

 

170

3,9

2000

0

0,0

 

350

3,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.