Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

3 910

7,7

650

2 500

7,7

Uppsala

43

5 270

4,1

1 680

8 900

4,1

Södermanlands

36

4 280

4,0

1 120

4 800

4,0

Östergötlands

79

6 220

2,3

3 510

21 800

2,3

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

5

..

..

40

..

..

Kalmar

21

3 930

6,4

590

2 300

6,4

Gotlands

27

4 320

7,1

850

3 700

7,1

Blekinge

6

..

..

170

..

..

Skåne

140

6 090

1,9

8 330

50 800

2,2

Hallands

17

..

..

530

..

..

Västra Götalands

84

5 530

2,4

4 240

23 500

2,5

Värmlands

7

..

..

210

..

..

Örebro

32

5 080

2,9

1 420

7 200

2,9

Västmanlands

15

..

..

460

..

..

Dalarnas

13

..

..

340

..

..

Gävleborgs

4

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

96

5 960

1,7

4 040

24 100

1,7

Götalands mellanbygder

99

5 680

3,3

5 660

32 100

3,7

Götalands norra slättbygder

148

5 910

1,8

6 960

41 200

1,8

Svealands slättbygder

148

4 780

1,9

5 100

24 400

1,9

Götalands skogsbygder

33

4 290

6,6

1 340

5 700

6,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

4 800

4,5

1 100

5 300

4,5

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

2002

583

5 270

1,1

24 060

126 700

1,3

2001

722

5 210

1,2

34 140

177 900

1,3

2000

670

5 370

1,8

34 520

185 100

1,8

1999

522

4 730

2,0

24 510

116 000

2,0


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.