Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2004

30. Cereals, peas and oilseed crops. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2004

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

149

133

7

9

Uppsala

261

243

9

9

Södermanlands

226

212

10

4

Östergötlands

365

344

14

7

Jönköpings

120

113

3

4

Kronobergs

78

78

0

0

Kalmar

181

175

3

3

Gotlands

162

159

2

1

Blekinge

80

72

7

1

Skåne

667

625

25

17

Hallands

191

177

7

7

Västra Götalands

649

604

22

23

Värmlands

164

155

3

6

Örebro

190

184

2

4

Västmanlands

239

228

6

5

Dalarnas

102

97

1

4

Gävleborgs

121

114

2

5

Västernorrlands

93

92

1

0

Jämtlands

107

106

0

1

Västerbottens

131

125

2

4

Norrbottens

80

79

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

569

525

24

20

Götalands mellanbygder

525

500

17

8

Götalands norra slättbygder

785

728

28

29

Svealands slättbygder

1 116

1 050

35

31

Götalands skogsbygder

551

535

10

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

300

280

8

12

Nedre Norrland

287

281

2

4

Övre Norrland

223

216

3

4

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

4 356

4 115

127

114

2003

4 350

4 119

141

90

2002

4 350

4 234

87

29

2001

4 200

3 995

113

92

2000

4 213

4 025

110

78

1999

4 200

3 989

103

108


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.