Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2004

31. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2004

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

7

1

 

-

-

-

Uppsala

24

23

1

 

-

-

-

Södermanlands

6

6

0

 

-

-

-

Östergötlands

106

98

8

 

-

-

-

Jönköpings

22

21

1

 

-

-

-

Kronobergs

15

14

1

 

1

1

0

Kalmar

34

32

2

 

21

21

0

Gotlands

55

54

1

 

-

-

-

Blekinge

10

9

1

 

49

45

4

Skåne

411

392

19

 

105

103

2

Hallands

123

117

6

 

1

1

0

Västra Götalands

195

178

17

 

11

11

0

Värmlands

44

42

2

 

-

-

-

Örebro

44

43

1

 

-

-

-

Västmanlands

11

10

1

 

-

-

-

Dalarnas

47

41

6

 

-

-

-

Gävleborgs

29

25

4

 

-

-

-

Västernorrlands

20

18

2

 

1

0

1

Jämtlands

19

18

1

 

-

-

-

Västerbottens

36

33

3

 

1

1

0

Norrbottens

41

39

2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

356

339

17

 

24

24

0

Götalands mellanbygder

243

234

9

 

139

134

5

Götalands norra slättbygder

262

239

23

 

10

10

0

Svealands slättbygder

114

108

6

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

98

93

5

 

14

13

1

Mell Sveriges skogsbygder

65

59

6

 

-

-

-

Nedre Norrland

84

75

9

 

1

0

1

Övre Norrland

78

73

5

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6

2001

1 282

1 118

164

 

173

167

6

2000

1 348

1 188

160

 

174

160

14

1999

1 322

927

395

 

157

127

30


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.