Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

32. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2004

32. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2004

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

30

27

3

Uppsala

38

32

6

Södermanlands

41

37

4

Östergötlands

61

54

7

Jönköpings

62

56

6

Kronobergs

36

34

2

Kalmar

66

55

11

Gotlands

46

42

4

Blekinge

10

10

0

Skåne

119

106

13

Hallands

68

54

14

Västra Götalands

136

112

24

Värmlands

46

38

8

Örebro

33

29

4

Västmanlands

18

17

1

Dalarnas

30

25

5

Gävleborgs

37

29

8

Västernorrlands

32

26

6

Jämtlands

26

20

6

Västerbottens

44

41

3

Norrbottens

21

20

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

68

57

11

Götalands mellanbygder

143

128

15

Götalands norra slättbygder

101

85

16

Svealands slättbygder

163

143

20

Götalands skogsbygder

272

236

36

Mellersta Sveriges skogsbygder

95

80

15

Nedre Norrland

91

72

19

Övre Norrland

67

63

4

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2004

1 000

864

136

2003

1 000

892

108

2002

700

651

49


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.