Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84

4 210

5,2

10 190

42 900

5,2

Uppsala

183

4 790

3,2

31 820

152 500

3,2

Södermanlands

126

4 530

4,0

12 780

57 900

4,0

Östergötlands

203

5 040

2,4

17 790

89 700

2,4

Jönköpings

73

3 560

3,0

6 820

24 300

6,7

Kronobergs

43

2 750

8,0

2 550

7 000

22,1

Kalmar

139

4 370

2,6

14 550

63 600

5,3

Gotlands

145

4 640

2,5

16 260

75 400

2,7

Blekinge

59

4 320

3,9

4 530

19 600

3,9

Skåne

537

4 800

1,3

90 110

432 100

1,4

Hallands

145

4 580

2,4

21 490

98 600

2,7

Västra Götalands

315

4 530

1,7

46 520

210 700

1,8

Värmlands

105

4 060

3,1

12 490

50 800

3,6

Örebro

146

4 760

2,3

18 920

90 000

2,3

Västmanlands

169

4 950

2,1

26 270

130 000

2,1

Dalarnas

67

3 200

6,9

14 070

45 100

6,9

Gävleborgs

70

2 790

5,8

14 310

39 900

5,8

Västernorrlands

44

1 830

8,9

5 620

10 300

8,9

Jämtlands

45

2 810

3,3

2 470

6 900

3,5

Västerbottens

66

1 480

7,1

12 700

18 700

7,6

Norrbottens

43

1 750

6,0

4 510

7 900

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

454

5 030

1,1

73 010

367 400

1,2

Götalands mellanbygder

452

4 510

1,5

56 430

254 400

2,1

Götalands norra slättbygder

407

4 920

1,3

46 650

229 600

1,3

Svealands slättbygder

743

4 740

1,4

103 800

491 900

1,5

Götalands skogsbygder

312

3 660

2,7

40 970

150 000

3,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

191

3 610

3,8

26 800

96 700

3,8

Nedre Norrland

138

2 550

4,9

21 550

55 000

4,9

Övre Norrland

110

1 550

5,2

17 280

26 800

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

2001

2 773

4 090

0,9

385 690

1 577 000

0,9

2000

2 872

3 920

0,9

396 790

1 555 400

0,9

1999

3 133

3 780

0,9

470 090

1 773 000

0,9


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.