Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

75

3 480

10,0

6 760

23 500

10,8

Uppsala

115

4 250

5,8

8 830

37 500

5,8

Södermanlands

140

4 000

6,0

12 810

51 200

6,0

Östergötlands

158

4 660

3,6

12 200

56 900

3,7

Jönköpings

73

3 800

4,7

8 410

32 000

5,7

Kronobergs

50

4 280

3,7

5 550

23 800

4,2

Kalmar

80

4 340

5,4

5 640

24 500

8,5

Gotlands

57

3 560

10,1

2 390

8 500

10,1

Blekinge

35

4 400

5,4

1 340

5 900

5,4

Skåne

174

4 790

4,2

10 680

51 200

4,6

Hallands

114

4 620

4,7

10 640

49 100

6,5

Västra Götalands

441

4 200

2,8

76 970

323 500

2,8

Värmlands

115

3 350

4,6

14 780

49 500

5,3

Örebro

138

4 280

6,3

16 140

69 000

6,3

Västmanlands

171

4 590

2,9

18 100

83 100

2,9

Dalarnas

42

2 830

9,0

4 200

11 900

9,1

Gävleborgs

47

3 160

6,3

5 970

18 900

6,3

Västernorrlands

5

..

..

370

..

..

Jämtlands

10

..

..

120

..

..

Västerbottens

22

1 770

11,2

2 070

3 700

11,3

Norrbottens

13

..

..

620

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

198

4 940

3,5

12 980

64 100

4,3

Götalands mellanbygder

176

4 100

4,9

8 580

35 200

5,0

Götalands norra slättbygder

454

4 560

2,6

59 500

271 200

2,7

Svealands slättbygder

685

4 080

2,3

66 340

270 500

2,4

Götalands skogsbygder

321

3 810

3,6

47 830

182 200

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

166

3 520

6,1

22 000

77 300

6,1

Nedre Norrland

40

2 640

9,7

4 660

12 300

9,9

Övre Norrland

35

1 530

15,3

2 670

4 100

15,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

2002

2 412

4 050

1,2

287 680

1 167 000

1,3

2001

2 249

3 510

1,3

271 620

952 500

1,4

2000

2 413

3 910

1,0

290 820

1 137 700

1,0

1999

2 385

3 410

1,3

305 660

1 042 800

1,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.