Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

4 950

2,8

1 190

5 900

2,9

Uppsala

29

5 550

3,4

1 360

7 500

3,4

Södermanlands

60

5 320

2,4

3 240

17 200

2,4

Östergötlands

143

5 640

1,6

7 690

43 400

1,6

Jönköpings

40

4 490

4,1

1 690

7 600

4,1

Kronobergs

40

3 960

3,4

1 200

4 700

3,4

Kalmar

84

4 990

2,3

4 670

23 300

2,3

Gotlands

75

5 350

2,9

3 850

20 600

2,9

Blekinge

32

5 430

3,2

1 240

6 700

3,2

Skåne

67

5 110

3,3

4 410

22 600

3,3

Hallands

89

5 440

2,8

4 160

22 600

2,9

Västra Götalands

193

5 140

2,2

13 180

67 700

2,5

Värmlands

37

4 610

3,4

1 790

8 300

3,4

Örebro

23

5 330

3,0

1 060

5 600

3,0

Västmanlands

22

5 740

2,9

950

5 400

2,9

Dalarnas

1

..

..

40

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

..

..

Västernorrlands

2

..

..

80

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

5

..

..

50

..

..

Norrbottens

3

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

5 530

2,5

5 040

27 800

2,5

Götalands mellanbygder

186

5 260

2,0

10 160

53 400

2,0

Götalands norra slättbygder

247

5 530

1,8

15 480

85 600

1,8

Svealands slättbygder

178

5 370

1,2

8 970

48 200

1,3

Götalands skogsbygder

203

4 460

1,7

9 800

43 700

1,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

4 750

3,1

2 270

10 800

7,2

Nedre Norrland

4

..

..

120

..

..

Övre Norrland

8

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

2002

723

5 480

0,9

30 600

167 400

1,0

2001

821

4 360

1,5

39 600

172 500

1,5

2000

751

4 550

1,3

40 690

185 100

1,3

1999

692

4 680

1,4

32 590

152 400

1,4


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.