Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10

..

..

500

..

..

Uppsala

17

..

..

1 590

..

..

Södermanlands

23

3 660

8,7

850

3 100

15,2

Östergötlands

35

4 400

6,0

2 320

10 200

7,6

Jönköpings

34

3 450

3,2

1 660

5 700

10,4

Kronobergs

18

..

..

590

..

..

Kalmar

13

..

..

960

..

..

Gotlands

4

..

..

380

..

..

Blekinge

2

..

..

50

..

..

Skåne

12

..

..

520

..

..

Hallands

12

..

..

730

..

..

Västra Götalands

84

4 060

2,7

6 620

26 900

6,4

Värmlands

14

..

..

480

..

..

Örebro

5

..

..

620

..

..

Västmanlands

13

..

..

700

..

..

Dalarnas

15

..

..

490

..

..

Gävleborgs

19

..

..

700

..

..

Västernorrlands

6

..

..

220

..

..

Jämtlands

5

..

..

110

..

..

Västerbottens

14

..

..

370

..

..

Norrbottens

5

..

..

200

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

13

..

..

780

..

..

Götalands norra slättbygder

65

4 380

3,0

4 670

20 400

5,9

Svealands slättbygder

69

3 710

3,7

4 310

16 000

5,6

Götalands skogsbygder

114

3 700

2,8

6 850

25 300

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

3 020

7,2

1 810

5 500

14,7

Nedre Norrland

27

2 190

11,1

940

2 100

20,3

Övre Norrland

19

..

..

580

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

2002

420

3 540

1,8

26 010

92 000

3,5

2001

393

3 190

3,3

26 510

84 600

3,3

2000

340

3 430

3,2

31 770

109 000

3,2

1999

362

2 790

4,3

33 020

92 100

4,3


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 27.

3) Tidigare redovisade uppgifter för perioden 1999-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.