Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

9. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 520

4,5

1 140

4 000

4,5

Uppsala

90

3 560

3,1

3 110

11 100

3,2

Södermanlands

72

3 460

2,7

2 260

7 800

5,0

Östergötlands

148

3 830

1,9

5 800

22 200

1,9

Jönköpings

3

..

..

110

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

38

3 740

2,9

1 000

3 700

2,9

Gotlands

45

4 500

2,8

1 050

4 700

4,8

Blekinge

3

..

..

50

..

..

Skåne

96

2 640

3,4

3 310

8 700

3,5

Hallands

43

2 550

5,0

880

2 300

6,6

Västra Götalands

100

2 900

4,2

4 140

12 000

4,2

Värmlands

30

2 730

9,3

890

2 400

9,3

Örebro

32

3 220

7,4

810

2 600

9,4

Västmanlands

57

3 050

3,6

1 760

5 400

3,6

Dalarnas

15

..

..

270

..

..

Gävleborgs

3

..

..

60

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

92

2 700

3,5

2 620

7 100

3,5

Götalands mellanbygder

116

3 510

2,3

3 340

11 700

2,8

Götalands norra slättbygder

201

3 500

2,3

8 660

30 300

2,3

Svealands slättbygder

294

3 410

1,7

9 730

33 200

2,0

Götalands skogsbygder

51

2 970

5,1

1 250

3 700

6,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

46

2 240

6,1

1 030

2 300

7,6

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

2002

934

3 130

1,2

26 990

84 400

1,4

2001

933

2 860

1,3

26 650

76 300

1,4

2000

708

2 660

2,2

25 390

67 400

2,2

1999

788

2 720

2,6

30 050

81 800

2,6


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28. För år 1999 innefattar arealuppgiften även vicker och åkerbönor.