Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Höstvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

1b. Höstvete. Skörd 2004. Konventionell odling

2a. Vårvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

2b. Vårvete. Skörd 2004. Konventionell odling

3a. Höstråg. Skörd 2004. Ekologisk odling

3b. Höstråg. Skörd 2004. Konventionell odling

4a. Höstkorn. Skörd 2004. Ekologisk odling

4b. Höstkorn. Skörd 2004. Konventionell odling

5a. Vårkorn. Skörd 2004. Ekologisk odling

5b. Vårkorn. Skörd 2004. Konventionell odling

6a. Havre. Skörd 2004. Ekologisk odling

6b. Havre. Skörd 2004. Konventionell odling

7a. Rågvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

7b. Rågvete. Skörd 2004. Konventionell odling

8a. Blandsäd. Skörd 2004. Ekologisk odling

8b. Blandsäd. Skörd 2004. Konventionell odling

9a. Ärter. Skörd 2004. Ekologisk odling

9b. Ärter. Skörd 2004. Konventionell odling

10a. Åkerbönor. Skörd 2004. Ekologisk odling

10b. Åkerbönor. Skörd 2004. Konventionell odling

11a. Höstraps. Skörd 2004. Ekologisk odling

11b. Höstraps. Skörd 2004. Konventionell odling

12a. Vårraps. Skörd 2004. Ekologisk odling

12b. Vårraps. Skörd 2004. Konventionell odling

13a. Höstrybs. Skörd 2004. Ekologisk odling

13b. Höstrybs. Skörd 2004. Konventionell odling

14a. Vårrybs. Skörd 2004. Ekologisk odling

14b. Vårrybs. Skörd 2004. Konventionell odling

15a. Oljelin. Skörd 2004. Ekologisk odling

15b. Oljelin. Skörd 2004. Konventionell odling

16a. Matpotatis. Skörd 2004. Ekologisk odling

16b. Matpotatis. Skörd 2004. Konventionell odling

17a. Slåttervall. Första skörd 2004. Ekologisk odling

17b. Slåttervall. Första skörd 2004. Konventionell odling

18a. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2004. Ekologisk odling

18b. Slåttervall. Återväxt och inbärgad vallskörd 2004. Konventionell odling

19. Slåttervall och betesvall. Ekologisk odling. Arealfördelning 2004, procent

20. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2004

21. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2004

22. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2004

23. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2004

24. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

25. Matpotatis 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

26. Slåttervall och betesvall 2004. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 5
Mindre än 0,05

Less than 5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available or too unreliable to be presented