Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

3 330

5,2

1 020

6,3

3 400

5,2

57

Uppsala

75

4 180

1,6

2 450

8,1

10 300

1,6

66

Södermanlands

51

3 620

1,6

1 690

6,4

6 100

1,9

62

Östergötlands

49

3 640

1,7

1 960

3,8

7 100

1,7

59

Jönköpings

8

..

..

100

9,9

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

7,6

..

..

..

Kalmar

12

..

..

170

1,6

..

..

..

Gotlands

20

2 880

4,5

430

6,2

1 200

4,5

51

Blekinge

4

..

..

20

1,0

..

..

..

Skåne

8

..

..

220

0,2

..

..

..

Hallands

14

..

..

350

3,5

..

..

..

Västra Götalands

59

3 790

3,8

3 450

5,3

13 100

3,8

66

Värmlands

13

..

..

350

8,4

..

..

..

Örebro

11

..

..

260

2,7

..

..

..

Västmanlands

55

4 030

3,2

1 370

9,3

5 500

3,2

64

Dalarnas

8

..

..

190

20,4

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

80

17,9

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

350

0,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

31

3 280

3,4

620

1,6

2 000

3,4

53

Götalands norra slättbygder

88

3 720

3,0

4 410

4,2

16 400

3,0

62

Svealands slättbygder

224

3 830

1,3

6 930

7,0

26 600

1,3

63

Götalands skogsbygder

44

3 610

4,7

1 180

6,6

4 300

4,7

66

Mellersta Sveriges skogsb

15

..

..

630

9,3

..

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

20

20,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

416

3 740

1,2

14 140

4,0

52 800

1,2

59

2003

324

3 060

1,2

14 190

3,9

43 500

1,2

54


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.