Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2004. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

80

4 250

5,4

9 690

Uppsala

178

4 770

3,2

30 790

Södermanlands

117

4 620

4,3

12 000

Östergötlands

197

5 160

2,3

17 110

Jönköpings

68

3 590

3,4

5 730

Kronobergs

39

2 770

8,6

2 240

Kalmar

137

4 370

2,6

13 950

Gotlands

136

4 780

2,2

15 230

Blekinge

57

4 350

4,0

4 370

Skåne

530

4 710

1,3

88 800

Hallands

139

4 620

2,5

20 920

Västra Götalands

300

4 620

1,6

44 350

Värmlands

91

4 150

3,4

11 370

Örebro

143

4 810

2,1

18 580

Västmanlands

157

5 030

2,1

25 680

Dalarnas

59

3 220

7,0

12 830

Gävleborgs

51

2 920

6,4

11 960

Västernorrlands

28

1 930

12,1

3 820

Jämtlands

16

..

..

1 160

Västerbottens

52

1 380

8,4

10 760

Norrbottens

32

1 920

8,7

3 320

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

454

5 000

1,2

72 250

Götalands mellanbygder

433

4 550

1,5

54 330

Götalands norra slättbygder

394

4 950

1,4

45 190

Svealands slättbygder

705

4 790

1,5

100 250

Götalands skogsbygder

289

3 770

2,6

37 440

Mellersta Sveriges skogsb

165

3 690

3,8

24 390

Nedre Norrland

83

2 660

6,1

16 250

Övre Norrland

84

1 520

6,3

14 110

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

2003

2 541

4 270

0,9

337 600


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.