Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2004. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

2 410

7,5

960

14,3

2 300

7,6

69

Uppsala

57

3 010

5,5

1 360

15,4

4 100

5,8

65

Södermanlands

56

2 780

5,8

2 170

16,9

6 000

5,8

61

Östergötlands

54

3 250

3,8

1 810

14,8

5 900

3,8

66

Jönköpings

22

3 460

16,3

1 370

16,3

4 700

16,4

88

Kronobergs

10

..

..

520

9,3

..

..

..

Kalmar

23

2 940

5,8

680

12,1

2 000

5,8

67

Gotlands

19

..

..

350

14,6

..

..

..

Blekinge

9

..

..

80

6,3

..

..

..

Skåne

23

3 060

0,7

660

6,2

2 000

1,3

60

Hallands

27

3 250

4,8

760

7,2

2 500

4,9

66

Västra Götalands

102

2 610

5,9

10 960

14,2

28 600

6,0

58

Värmlands

70

1 900

7,0

4 240

28,7

8 100

7,0

54

Örebro

35

2 300

9,7

1 430

8,9

3 300

9,8

49

Västmanlands

74

2 690

3,3

2 770

15,3

7 500

3,3

55

Dalarnas

24

2 340

6,5

890

21,1

2 100

6,5

72

Gävleborgs

26

2 360

7,4

1 730

29,0

4 100

7,4

73

Västernorrlands

6

..

..

250

67,9

..

..

..

Jämtlands

6

..

..

120

100,0

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

660

32,0

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

130

20,9

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

3 570

3,7

530

4,1

1 900

3,7

70

Götalands mellanbygder

50

3 150

2,9

1 100

12,8

3 400

3,1

69

Götalands norra slättbygder

102

2 660

5,2

7 240

12,2

19 300

5,3

55

Svealands slättbygder

273

2 630

2,8

10 440

15,7

27 400

2,8

60

Götalands skogsbygder

106

2 890

7,5

7 590

15,9

21 900

7,6

72

Mellersta Sveriges skogsb

81

1 800

6,2

4 430

20,1

8 000

6,2

46

Nedre Norrland

35

2 570

6,9

1 850

39,7

4 700

7,0

82

Övre Norrland

8

..

..

920

34,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

676

2 600

2,4

34 210

15,2

88 900

2,4

59

2003

566

2 430

2,3

30 960

11,3

75 200

2,8

58


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.