Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2004. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

72

3 470

12,2

5 750

Uppsala

97

4 590

5,7

7 390

Södermanlands

117

4 580

2,8

10 630

Östergötlands

135

4 920

3,6

10 390

Jönköpings

63

3 910

5,0

7 000

Kronobergs

47

4 380

3,5

4 950

Kalmar

80

4 380

5,5

4 990

Gotlands

47

4 180

5,6

2 020

Blekinge

33

4 560

4,8

1 260

Skåne

166

5 070

1,8

9 900

Hallands

105

4 900

2,6

9 820

Västra Götalands

390

4 500

2,6

65 650

Värmlands

92

3 550

4,4

10 490

Örebro

123

4 700

4,2

14 690

Västmanlands

144

4 900

3,4

15 320

Dalarnas

30

3 230

10,2

3 290

Gävleborgs

32

3 250

6,3

4 240

Västernorrlands

3

..

..

160

Jämtlands

4

..

..

40

Västerbottens

15

..

..

1 370

Norrbottens

9

..

..

330

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

195

5 110

1,9

12 440

Götalands mellanbygder

157

4 570

2,1

7 370

Götalands norra slättbygder

405

4 820

2,1

52 110

Svealands slättbygder

587

4 400

2,3

55 680

Götalands skogsbygder

280

4 010

3,8

39 800

Mellersta Sveriges skogsb

131

3 900

4,9

17 530

Nedre Norrland

25

3 110

7,2

2 780

Övre Norrland

24

1 560

19,3

1 640

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

1 804

4 420

1,3

189 600

2003

2 102

4 190

1,1

242 420


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.