Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2004. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

210

17,9

..

..

..

Uppsala

13

..

..

250

18,3

..

..

..

Södermanlands

22

3 620

3,8

270

8,5

1 000

3,8

64

Östergötlands

32

4 170

2,5

790

10,2

3 300

2,6

72

Jönköpings

17

..

..

230

13,4

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

100

8,4

..

..

..

Kalmar

23

3 280

6,4

300

6,5

1 000

6,4

65

Gotlands

16

..

..

240

6,2

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

1,4

..

..

..

Skåne

16

..

..

340

7,8

..

..

..

Hallands

17

..

..

200

4,9

..

..

..

Västra Götalands

42

3 590

4,2

1 580

12,0

5 700

4,3

67

Värmlands

5

..

..

160

8,8

..

..

..

Örebro

3

..

..

40

3,4

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

130

13,6

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

2

..

..

20

36,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

..

..

310

6,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

41

3 530

3,3

590

5,8

2 100

3,5

66

Götalands norra slättbygder

46

4 020

3,8

1 560

10,1

6 300

3,8

70

Svealands slättbygder

52

3 930

2,3

1 030

11,4

4 000

2,3

70

Götalands skogsbygder

64

3 090

3,4

1 120

11,4

3 500

3,5

68

Mellersta Sveriges skogsb

8

..

..

260

11,6

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

10

5,1

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

2003

186

3 090

1,2

4 120

9,3

12 800

1,2

66


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.