Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2004. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

5 090

3,1

980

Uppsala

26

5 740

4,3

1 110

Södermanlands

50

5 690

2,3

2 960

Östergötlands

134

5 750

1,6

6 900

Jönköpings

36

4 500

4,2

1 470

Kronobergs

37

3 990

3,6

1 100

Kalmar

80

5 020

2,4

4 370

Gotlands

70

5 480

2,8

3 610

Blekinge

32

5 430

3,2

1 220

Skåne

59

5 190

3,5

4 060

Hallands

82

5 570

2,8

3 960

Västra Götalands

172

5 380

1,9

11 580

Värmlands

32

4 820

3,1

1 640

Örebro

21

5 420

3,0

1 020

Västmanlands

20

5 940

3,2

820

Dalarnas

1

..

..

40

Gävleborgs

2

..

..

30

Västernorrlands

2

..

..

80

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

4

..

..

50

Norrbottens

3

..

..

40

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

94

5 630

2,6

4 720

Götalands mellanbygder

175

5 330

2,0

6 570

Götalands norra slättbygder

228

5 720

1,6

13 900

Svealands slättbygder

154

5 610

1,3

7 950

Götalands skogsbygder

181

4 570

1,7

8 660

Mellersta Sveriges skogsb

41

4 920

2,9

2 000

Nedre Norrland

4

..

..

110

Övre Norrland

7

..

..

80

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

884

5 350

0,8

47 010

2003

828

4 720

0,9

40 330


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.