Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Blandsäd. Skörd 2004. Ekologisk odling

8a. Mixed grain. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

11

..

..

360

65,8

..

..

..

Uppsala

19

..

..

780

46,5

..

..

..

Södermanlands

17

..

..

310

31,8

..

..

..

Östergötlands

26

3 330

3,7

840

35,2

2 800

4,3

77

Jönköpings

16

..

..

720

41,0

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

210

33,7

..

..

..

Kalmar

12

..

..

380

38,6

..

..

..

Gotlands

12

..

..

240

44,2

..

..

..

Blekinge

3

..

..

30

45,9

..

..

..

Skåne

14

..

..

520

83,2

..

..

..

Hallands

7

..

..

170

21,7

..

..

..

Västra Götalands

29

3 080

4,5

2 450

34,0

7 500

5,7

73

Värmlands

9

..

..

320

57,9

..

..

..

Örebro

2

..

..

430

63,2

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

210

29,1

..

..

..

Dalarnas

8

..

..

490

98,8

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

440

61,4

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

140

65,1

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

50

45,9

..

..

..

Västerbottens

2

..

..

290

78,0

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

120

58,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

60

13,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

28

3 000

4,9

680

68,5

2 000

6,0

127

Götalands norra slättbygder

28

3 150

5,5

1 590

31,0

5 000

6,7

71

Svealands slättbygder

62

2 910

4,8

1 900

40,4

5 500

4,7

70

Götalands skogsbygder

59

2 770

4,6

2 760

38,2

7 600

5,2

73

Mellersta Sveriges skogsb

24

2 880

2,5

1 560

76,4

4 500

3,1

81

Nedre Norrland

7

..

..

720

77,3

..

..

..

Övre Norrland

4

..

..

440

77,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

215

2 820

2,2

10 650

49,1

30 000

2,4

71

2003

213

2 650

2,1

6 860

24,7

18 200

7,5

70


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.