Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Blandsäd. Skörd 2004. Konventionell odling

8b. Mixed grain. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

200

Uppsala

9

..

..

940

Södermanlands

16

..

..

570

Östergötlands

25

4 340

5,4

1 640

Jönköpings

29

3 440

6,3

1 070

Kronobergs

14

..

..

420

Kalmar

12

..

..

780

Gotlands

1

..

..

70

Blekinge

2

..

..

10

Skåne

8

..

..

230

Hallands

8

..

..

590

Västra Götalands

60

4 240

2,9

4 680

Värmlands

6

..

..

170

Örebro

3

..

..

440

Västmanlands

7

..

..

460

Dalarnas

6

..

..

100

Gävleborgs

9

..

..

240

Västernorrlands

3

..

..

20

Jämtlands

2

..

..

10

Västerbottens

8

..

..

210

Norrbottens

1

..

..

50

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

340

Götalands mellanbygder

6

..

..

140

Götalands norra slättbygder

47

4 430

3,6

3 410

Svealands slättbygder

41

4 150

4,3

2 510

Götalands skogsbygder

91

3 820

2,8

4 960

Mellersta Sveriges skogsb

20

3 570

9,1

780

Nedre Norrland

12

..

..

220

Övre Norrland

9

..

..

270

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2004

233

3 950

1,9

12 790

2003

267

3 770

2,3

19 320


Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.