Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Ärter. Skörd 2004. Ekologisk odling

9a. Peas. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

100

8,9

..

..

..

Uppsala

42

3 040

2,0

560

18,0

1 700

2,2

83

Södermanlands

32

2 640

1,5

510

22,8

1 400

1,9

71

Östergötlands

37

2 770

1,8

760

13,1

2 100

1,8

69

Jönköpings

4

..

..

30

28,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Kalmar

9

..

..

120

12,2

..

..

..

Gotlands

15

..

..

160

15,4

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

42,6

..

..

..

Skåne

11

..

..

280

8,3

..

..

..

Hallands

12

..

..

200

22,3

..

..

..

Västra Götalands

47

2 180

6,8

1 610

38,8

3 500

7,2

64

Värmlands

21

2 000

4,2

450

50,4

900

4,9

81

Örebro

7

..

..

100

12,6

..

..

..

Västmanlands

55

2 500

2,2

810

45,8

2 000

2,2

75

Dalarnas

19

..

..

180

68,4

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

40

64,5

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

250

9,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

27

2 740

4,9

380

11,4

1 000

5,5

76

Götalands norra slättbygder

68

2 480

5,1

1 940

22,4

4 800

5,3

65

Svealands slättbygder

162

2 560

1,3

2 440

25,1

6 300

1,4

70

Götalands skogsbygder

24

1 510

9,9

490

39,4

700

11,6

42

Mellersta Sveriges skogsb

27

1 440

8,0

430

42,1

600

8,3

57

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

2003

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.