Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Ärter. Skörd 2004. Konventionell odling

9b. Peas. Harvest in 2004. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

22

3 550

4,9

1 040

Uppsala

75

3 670

3,7

2 540

Södermanlands

59

3 710

2,7

1 730

Östergötlands

134

3 990

1,4

5 040

Jönköpings

2

..

..

70

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

32

4 020

2,7

880

Gotlands

39

4 730

2,3

860

Blekinge

2

..

0,8

30

Skåne

90

2 670

3,1

3 020

Hallands

35

2 550

5,9

630

Västra Götalands

63

3 400

2,9

2 450

Värmlands

17

..

..

420

Örebro

25

3 780

6,7

690

Västmanlands

36

3 350

4,6

960

Dalarnas

6

..

..

90

Gävleborgs

2

..

..

20

Västernorrlands

-

-

-

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

82

2 740

3,4

2 360

Götalands mellanbygder

105

3 580

2,4

29 205

Götalands norra slättbygder

162

3 840

1,5

6 680

Svealands slättbygder

226

3 630

1,9

7 240

Götalands skogsbygder

33

3 640

3,8

670

Mellersta Sveriges skogsb

32

2 520

7,3

590

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2004

640

3 540

1,0

20 430

2003

613

3 530

2,2

18 230


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.