Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004

JO 16 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Åkerbönor. Skörd 2004. Ekologisk odling

10a. Field beans. Harvest in 2004. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

95,0

..

..

..

Uppsala

8

..

..

120

95,0

..

..

..

Södermanlands

3

..

..

50

61,9

..

..

..

Östergötlands

16

..

..

250

94,9

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

10

97,5

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

1

..

..

0

..

..

..

..

Gotlands

-

-

-

0

16,5

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

180

23,9

..

..

..

Hallands

20

2 250

5,6

360

40,5

800

5,6

82

Västra Götalands

38

2 470

4,5

2 430

83,5

6 000

4,5

83

Värmlands

4

..

..

110

90,5

..

..

..

Örebro

3

..

..

30

100,0

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

230

99,2

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

80,0

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17

..

..

390

29,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

30

46,6

..

..

..

Götalands norra slättbygder

50

2 490

4,0

2 360

82,8

5 900

4,0

82

Svealands slättbygder

28

2 250

8,5

550

92,3

1 200

8,5

80

Götalands skogsbygder

14

..

..

450

72,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

4

..

..

50

100,0

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

100,0

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0501. Areal skördad som grönfoder ingår ej.